Stichting
Andeweg Mediterranean Training for the Deaf - Nederland

'Het doel in mijn leven is de doven te maken tot volledige geïntegreerde burgers en hen de kans te geven om hun gaven te ontwikkelen. Ik wil niet dat ze beschouwd worden als gehandicapten, maar als mensen.'                          
                                                                                               ~ Father A.J. Andeweg

Statutaire naam:  
Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf - Nederland

KvK nummer:
41159371

RSIN: 
804538347

Bankrekening:
IBAN: NL24INGB0006896870

Postadres:
Weidedreef 146
2727 EN  Zoetermeer

Telefoonnummer:
079-2020884

E-mail adres:
amtnederland@gmail.com

Doesltelling:
Het werk van het "Learning Center for the Deaf" in Beiroet (Libanon) materieel, onder meer financieel, en immaterieel te steunen.

Beleidsplan
- Beleidsplan (pdf)
- Beleidsplan 2015-2018 (pdf)

Samenstelling bestuur
Dhr. H.P. Wareman, voorzitter
Mevr. Wareman-Peters, penningmeester
Dhr. M. Harlaar, bestuurslid
vacature, secretaris

Beloningsbeleid
Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden nog vacatiegelden. Onkosten die gemaakt worden t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden voor de Stichting, kunnen op basis van werkelijke kosten gedeclareerd worden indien deze werkzaamheden ook passen binnen de doelstellingen van de Stichting.

Over 2013 is € 250 uitbetaald aan tegemoetkoming in reiskosten van een bestuurslid.

Activiteiten
- Verslag van activiteiten 2013 (pdf)
- Verslag van activiteiten 2014 (pdf)
- Verslag van activiteiten 2015 (pdf)
- Verslag van activiteiten 2016 (pdf)

Financiële verantwoording
- Jaarrekening 2011 (pdf)
- Jaarrekening 2012 (pdf)
- Jaarrekening 2013 (pdf)
- Jaarrekening 2014 (pdf)
- Jaarrekening 2015 (pdf)
- Jaarrekening 2016 (pdf)
- Jaarrekening 2017 (pdf)
- Jaarrekening 2018 (pdf)
- Begroting 2014 (pdf)
- Begroting 2015 (pdf)
- Begroting 2016 (pdf)
- Begroting 2017 (pdf)
- Begroting 2018 (pdf)

 

ter controle:
- Zoek een ANBI

 

 
Deze pagina wordt onderhouden door PC Assistent.